KC de Eik
 Welkom op de website van
Kindcentrum de Eik
                                                                                                  
Ons Kindcentrum laat zich het beste omschrijven als een voorziening waar het kind centraal staat.

Via onze site geven we belangstellenden een eerste indruk.
Voor ouders van onze leerlingen is de site een belangrijke bron van informatie.
Voor leerlingen staan er leuke links op. We zijn een school in ontwikkeling, dat is onze site ook.
Heeft u tips of vragen dan horen we die graag.

Verder wil ik u van harte uitnodigen om ook een keer een afspraak te maken om
onze school in werking te zien. Ik geef u graag een rondleiding. 
 
 Hannie van den Hoorn (directeur)
 
 
Schoolnieuws in het kort

Vakantie!!!

Iedereen bedankt voor het mogelijk maken van een fantastische laatste schooldag.
We wensen jullie een hele fijne vakantie!


 

De "gele afspraak"
 

Wat hebben jullie als fijn ervaren afgelopen schooljaar? En waar hebben jullie van genoten? Kinderen hadden geen moeite om dit te vertellen en haarfijn uit te leggen!
 De jongere kinderen benoemden vooral activiteiten die ze als plezierig hebben ervaren. De oudere kinderen gaven o.a. ook aan dat ze het fijn vonden dat je alles bij de juf kwijt kon en dat het goed voelde om alles in de groep te kunnen bespreken. Kinderen gaven aan dat ze zich veilig hebben gevoeld in de groep, mooi! 

Een groot dank je wel aan alle kinderen en leerkrachten die ervoor gezorgd hebben dat de activiteiten rondom de centrale afspraak zo geslaagd zijn! 

Werkgroep pedagogisch klimaat. 


 

 Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Klik HIER voor ISY-schoolnieuws!